Skup zbóż i słomy

  • pszenica

  • pszenżyto

  • jęczmień

  • żyto

  • owies

  • mieszanki

Skup prowadzony jest w miejscowości Chrząchów 102, przy większych ilościach możliwy odbiór w gospodarstwie.

Skup słomy (pszenna, żytnia i pszenżytnia). Słomę kupujemy zarówno w belach na miejscu u siebie jak również luzem na pokosie (sami prasujemy i zabieramy z pola).

PW DUDA

SKUP ZBÓŻ I SŁOMY

W tym dziale znajdziecie Państwo informacje dotyczące skupu zboża i słomy prowadzonego w Chrząchowie przez firmę PW DUDA.

SKUP KUKURYDZY

Ten dział jest poświęcony skupowi kukurydzy. Po kliknięciu w to miejsce zdobędziecie Państwo potrzebne Wam informacje na w/w temat.

TRANSPORT

W tym miejscu zapoznacie się Państwo z tematyką usług transportowych świadczonych na terenie kraju oraz Unii Europejskiej przez firmę PW DUDA.

Zadzwoń
Nawigacja